Klik op de Goede Doelen die we sponsoren met 50% van onze winst!

Noodhulp

Wereldwijd leven miljoenen mensen in grote armoede. Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van hele gemeenschappen.

Armoedebestrijding

Geef elk kind een thuis! Red een Kind is een organisatie die zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Afrika en Azië. Wij helpen kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede.

Vluchtelingenwerk

Help War Child de oorlog uit een kind te halen.

Weeskinderen

SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is.

Straatkinderen

Kimon wil via basale hulpverlening zoals alfabetisering, medische en sociale hulp, onderwijsvoorzieningen, onderdak en voedselvoorziening de kinderen bereiken

Onderwijs

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.

Adoptie

U kunt het leven van een kind veranderen voor € 25 per maand. Voor dit bedrag krijgt een kind christelijk onderwijs, voeding, kleding en medische zorg. Adopteer direct!  Voor 25 euro per maand kunt u een kind sponsoren om hem of haar een toekomst op school te bieden. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden (minimaal 1x per jaar) van de ontwikkelingen van uw sponsorkind.

Mensenrechten

De mensenrechten zijn heel belangrijk, maar kinderen kunnen soms best wat extra bescherming gebruiken. Daarom zijn er kinderrechten!

Gezondheidszorg

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. De Leprastichting (opgericht in 1967) zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt niet meer voorkomt. Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Hulpverlening

Wij helpen zonder onderscheid te maken

Dorcas

Wereldwijd leven miljoenen mensen in grote armoede. Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van hele gemeenschappen.

Bankrekening nr. IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas Hulp Nederland

- Noodhulp in Nederland -

Red een kind

Geef elk kind een thuis! Red een Kind is een organisatie die zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Afrika en Azië.

Bankrek.nr. Bankrekening nr. NL77ABNA0377332860 t.n.v. Red een kind

- Armoedebestrijding in Nederland -

Tear

Wij helpen kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede.

Bankrekening IBAN NL32ABNA0501030301 t.n.v. Tear

- Armoedebestrijding in Nederland -

War Child

Help War Child de oorlog uit een kind te halen.

Bankrekening nr. IBAN NL56RABO0166366366 t.n.v. War Child

- Vluchtelingenwerk in Nederland -

Soskinderdorpen

SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is.

Bankrekening nr. IBAN NL90INGB0000002280 t.n.v. SOS Kinderdorpen

- Weeskinderen in Nederland -

Kimon

Kimon wil via basale hulpverlening zoals alfabetisering, medische en sociale hulp, onderwijsvoorzieningen, onderdak en voedselvoorziening de kinderen bereiken

Bankrekening nr. IBAN NL72RABO0707070171 t.n.v. Stichting Kimon

- Straatkinderen in Nederland -

Save the Children

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.

Bankrekening nr. IBAN NL74ABNA0707070252 t.n.v. Save the Children

- Onderwijs in Nederland -

Woord & Daad

U kunt het leven van een kind veranderen voor € 25 per maand. Voor dit bedrag krijgt een kind christelijk onderwijs, voeding, kleding en medische zorg. Adopteer direct!

Bankrekening nr. NL64 RABO 0385 4870 88 t.n.v. Woord & Daad

- Adoptie in Nederland -

Interlakes International School

Voor 25 euro per maand kunt u een kind sponsoren om hem of haar een toekomst op school te bieden. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden (minimaal 1x per jaar) van de ontwikkelingen van uw sponsorkind.

Bankrekening nr. IBAN NL35 RABO 0123 5591 89 t.n.v. Friends of Interlakes School

- Adoptie in Nederland -

Amnesty International

De mensenrechten zijn heel belangrijk, maar kinderen kunnen soms best wat extra bescherming gebruiken. Daarom zijn er kinderrechten!

Bankrekening nr. IBAN NL42 INGB 0000 4540 00 t.n.v. Amnesty International

- Mensenrechten in Nederland -

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën.

Bankrekening nr. IBAN NL13INGB0000004054 t.n.v. Artsen zonder Grenzen

- Gezondheidszorg in Nederland -

Leprastichting

De Leprastichting (opgericht in 1967) zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt niet meer voorkomt.

Bankrekening nr. IBAN NL84 INGB 0000 050 500 t.n.v. de Leprastichting

- Gezondheidszorg in Nederland -

Liliane fonds

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Bankrekening nr. IBAN NL08 RABO 0303080000 t.n.v. Lilianefonds

- Gezondheidszorg in Nederland -

Leger des Heils

Wij helpen zonder onderscheid te maken

Bankrek.nr. IBAN NL72RABO0707070171 t.n.v. Leger des Heils

- Hulpverlening in Nederland -